Samen realiseren we deelmobiliteit

Trots op onze partner Mobiliteit VanOns

De elektrische deelauto’s worden aangeboden door onze partner Mobiliteit VanOns. Zij zijn een co√∂peratie zonder winstoogmerk, die lokale energieco√∂peraties faciliteert met duurzame mobiliteit. Wij leveren de MobiApp en alle ondersteuning aan bedrijven, gemeentes en lokale partijen. Zo maken we samen deelmobiliteit mogelijk in jouw buurt.

Onze partners

Om de duurzame transitie te versnellen werken we nauw samen met lokale partijen.

Op een andere manier helpen?