Elektrisch autodelen in je gemeente? Reik early-adopters een helpende hand! (2/3)

Gepost op 25 maart 2020

In december is ons autodeelplatform MobiNoord live gegaan. Als team zijn we veel ervaringen rijker. Net als onze klanten: De uitrol met 7 deelauto’s ineens bij gemeente Westerkwartier, een proefperiode in 2 wijken, het uitrollen van onze MobiApp. We geven je graag een inkijkje in onze aanpak, de lessen en onze ambities. Deel twee zoomt in op gemeentes.

  • Mobiliteitsgedrag 1: Dicht het gat tussen visie en PRAKTIJK

Ook binnen onze gemeenteklanten bouwen we groep voor groep aan kennis en ervaring. Elektrisch rijden, autodelen, MAAS, sturend parkeerbeleid of OV-Hubs. Veel betrokken beleids-medewerkers in provincies en gemeentes zien die toekomst en kennen de stippen op de horizon. Ondertussen declareren collega’s de dienstreizen in hun fossiele privé-auto nog. Of staan de elektrische dienstauto’s in het weekeinde ongebruikt achter een hek. De praktijkkennis en -ervaring met autodelen hebben ze nog niet. Net als bij bewoners is het aanbieden van die elektrische deelauto als alternatief de eerste stap; DOEN en ervaren.  Geen betere les voor een wethouder dan zelf die spanning van ‘de 1e keer’ te ervaren, de MobiApp te downloaden en dat 1e belletje met de helpdesk te hebben.

  • Mobiliteitsgedrag 2: Definieer de indicatoren voor je SUCCES

We verleiden gemeentes graag tot een 1e start met autodelen, maar niet zonder de doelen van een 1e jaar te definiëren. Hoeveel minder declaraties van privé-autogebruik streef je na? Welke afdelingen rijden veel en wil je meenemen? Welke groei van gebruikers zou reëel zijn? Onze ervaring is dat het intern voorbeeldgedrag en gedegen campagne vergt. Ook binnen elke organisatie zijn het vinden van de early adopters, geven van uitleg, enthousiasmeren of prikkelen noodzaak. Om zo te zorgen dat de deelauto gemeengoed wordt. Ook OV, de deelfiets of E-scooter kunnen deel uit maken van de aanpak. Met een scan van het huidige mobiliteitsgedrag en de kosten, starten we het ervaren. Met als doel samen te sturen op groei en succes van de duurzame mobiliteit.

  • Mobiliteitsgedrag 3: Werk samen met lokale AANJAGERS.

Wij werken het liefst samen met de gemeente en lokale aanjagers als wijkteams of energie coöperaties; onze partners om deelmobiliteit op te starten. Samen met hen plannen, werven en enthousiasmeren we buren, buurtgenoten en bedrijven. De gemeente kan zelf ook gebruiker worden van de deelauto en daarmee als vaste klant de opstart voor bewoners faciliteren. Maar ook (financiële) steun is wenselijk; Geld waarmee wij onze ervaring en middelen kunnen inbrengen zodat de uren van de lokale vrijwilligers het meest effectief gebruikt worden; om hun netwerk te enthousiasmeren. Zij kennen de wijk, wekken vertrouwen, vangen 1e vragen op en vertellen de mooie verhalen door. Ons verzoek en oproep aan gemeentes en bedrijven; koester en steun deze partijen. Gun ze tijd, geld en aandacht om lokaal het vliegwiel van duurzame mobiliteit aan te zwengelen.

Stap in! Start het lokale vliegwiel

Vanuit een gemeente gezien is onze aanpak tweeledig; Vind zowel binnen je medewerkers als bewoners de eerste gebruikersgroepen. Samen met een of meer lokale aanjagers. Die eerste groep instappers zullen helpen het vliegwiel naar andere gebruikers en locaties op gang te brengen. In deel 3 van deze serie zoomen we in op data en doelgroepen.

Han-Paul van Westing is de aanjager achter Mobi en MobiTeam

Mobi steunt de start van autodelen met advies, auto’s een app en data.

Met Mobi Noord, Oost & Midden richten we ons op zes landelijke provincies