Elektrisch autodelen; Is er vraag? Vind de doelgroep met data! (blog 3 van 3)

Gepost op 7 april 2020

Wij houden ons al wat langer bezig met autodelen, en dan nog elektrisch en in de landelijke provincies. De meestgestelde vraag van enthousiaste lokale partijen en gemeentes is; “Is er bij ons wel vraag? En hoe vinden we die eerste rijders?” In de voorgaande twee blogs hebben we de nadruk gelegd op “Doen en ervaren”! In dit artikel ligt het accent meer op onderzoek en data. Hoe vergroot ik vooraf de kans dat een deelauto-project ook een succes wordt; meten is weten.

  • MobiData 1; Met 3 tot 5 rijders kun je starten!

Hoeveel auto’s zijn er nodig en hoeveel rijders heb ik dan nodig?”. 

Het is logisch dat mensen groot willen denken en daar is ook niks mis mee. In autodeelland is het spreekwoord “Eén auto is geen auto”; je wil op elke locatie eigenlijk 2 auto’s hebben staan. Als die ene veel weg is, staat de 2e altijd nog reclame te maken. Groeit de bezetting, dan is de kans op misgrijpen al weer kleiner. Toch blijkt een start met 1 auto prima te werken; als die eerste tevreden rijders er zijn kan begint de mond-op-mond-reclame. “Beter één auto dan geen auto” dus. En met 3 tot 5 rijders die een 1e abonnement nemen, kan die ene auto bij ons al voldoende dekkend zijn. 

  • MobiData 2; Wat geef je nu uit aan mobiliteit?

Wat geven jullie als gemeente per jaar uit aan declaraties van dienstreizen?”. 

Dat is de vraag die wij ondermeer stellen in onze MobiScan. Vaak is dat antwoord niet paraat. Daarnaast hebben gemeentes ook vaak en eigen wagenpark, OV-uitgaven en parkeerkosten. Ook particulieren moeten vaak gokken wat ze nu eigenlijk per maand aan hun auto of mobiliteit kwijt zijn. “Minder dan € 400,- per maand”, dacht 2/3 van de ondervraagden in een lokaal onderzoek. Omdat de kosten versnipperd zijn over veel posten, schatten we die structureel te laag in. Betalen naar gebruik is overzichtelijker, flexibeler en vaak voordeliger. Met inzicht en data helpen we organisaties en particulieren een juiste keuze te maken; wat levert een deelauto ons op!

  • MobiData 3; JA, er is grote interesse! Maar te weinig aanbod…

Wij willen wel deelauto’s organiseren, maar is er wel vraag?” 

Veel gemeentes en lokale initiatiefnemers willen elektrische deelmobiliteit wel opstarten. Maar is er ook een structurele vraag? Uit twee eigen onderzoeken, waarvan 1 grote in 6 landelijke provincies, blijkt dat 60 tot 70% openstaat voor het gebruik van elektrische deelauto’s! Het dilemma; ze hebben nog een (2e) auto èn … er is geen aanbod, geen kans om te ervaren. Ons onderzoek kan eenvoudig herhaald worden op gemeentelijk niveau. Om zo te weten te komen waar (in welke kernen/dorpen) en wie (welk huidig autobezit, leeftijden) die eerste startgroep kan zijn. 

  • MobiData 4; In welke dorpen of wijken moeten we starten? 

Wij denken dat die locatie in die wijk heel geschikt is! Jullie ook?” 

Om de slagingskans van een auto-deelstart te vergroten zijn meerdere factoren van belang. De doelgroep, de kans te ervaren, de promotie en zeker ook de locatie. De pluspunten voor een locatie zijn zichtbaarheid, voldoende rijders in een straal eromheen, een mix van bewoners en bedrijven. Met data is per wijk te achterhalen welke samenstelling van bewoners, dichtheid van bebouwing er is. Zo ontwikkelden we een eerste “deelauto-heat-map” voor de stad Groningen. 

Ga doen met data!

Inzicht in de juiste data kan initiatiefnemers en gemeentes helpen de slagingskans van autodelen flink te vergroten! Er is vraag, wij kennen de succesfactoren en zo kunnen we samen met lokale partners een goede mix vinden tussen “Doen & Data”. 

Han-Paul van Westing is de aanjager achter Mobi en MobiTeam

Met Mobi Noord, Oost & Midden richten we ons op zes landelijke provincies

Mobi steunt de start van autodelen met advies, auto’s een app en data.