Elektrisch autodelen? Help bij die eerste stappen! (1/3)

Gepost op 16 maart 2020

In december is ons autodeelplatform MobiNoord live gegaan. Als team zijn we veel ervaringen rijker, maar vooral ook onze gebruikers. De uitrol met zeven deelauto’s ineens bij gemeente Westerkwartier, een proefperiode in twee wijken en het uitrollen van onze MobiApp. We geven je graag een inkijkje in onze aanpak, de lessen en onze ambities. Deze eerste gaat over lokale initiatieven.

  • Samen in actie met een lokale aanpak

Omdat wij ons specifiek op het landelijk gebied richten is de aanpak sterk gericht op lokale netwerken. We organiseerden in Leeuwarden een autodeel-maand samen met de Friese Milieu Federatie en met twee wijken met een energiecoöperatie. Vanuit twee actieve werkgroepen vonden we een groep testrijders van zowel bedrijven als bewoners. Het resultaat was een eerste groep vaste gebruikers. We willen het verschil maken door de combinatie van lokale pioniers met onze ervaring. Daarom heeft elke locatie waar we rijden of gaan starten een eigen pagina op onze website. Ons motto is dan ook: “Samen deelmobiliteit realiseren”.

  • Ga niet informeren maar DOEN!

Onze hele pleidooi is: ga DOEN! Doorbreek de kip-ei situatie. Als er geen deelauto-aanbod is zullen er ook geen klanten op afkomen. Blijf niet te lang informeren en vragen stimuleren, ga uitproberen. En ja, daarbij kan het mis gaan, daarbij kan je op de verkeerde plek of met de verkeerde doelgroep starten (zo wordt van losse ritjes een deelauto niet snel rendabel). Maar alleen door te doen zul je leren en kun je bijsturen. Ook onze leercurve was de afgelopen maanden steil! En dat was heus niet omdat alles vanzelf ging. Maar één ding kwam elke keer weer boven drijven: door te doen ontstaat ‘Fun’ en rijden er ‘Fans’. Niet voor niets de namen van twee van onze abonnementen.

  • Verlaag de drempel van die 1e ERVARING

Wij faciliteren een periode van minimaal 1 maand om te ervaren. Met veel instructies, video’s, vragen en antwoorden. We merken dat de motivatie en interesse voor autodelen en elektrisch rijden groot is, maar de drempels om het daadwerkelijk te doen soms ook. Niet eens de fysieke handelingen; een auto reserveren met een App, een laadkabel aansluiten of verwijderen. Nee, de drempels zitten veel in het hoofd: ‘Zal mij dit wil lukken en bevallen?’, ‘Wat als het niet in één keer goed gaat? Of zelfs, stel dat het bevalt: ‘Kan ik afstand doen van mijn eigen auto-bezit?’ Terechte gedachten en vragen vooraf. Onze ervaring is dat ze verdwijnen als sneeuw voor de zon als mensen zelf gaan ervaren, gaan rijden en gaan proeven. Dan pas kun je echt afwegen of autodelen bij je past. Dus vergemakkelijken we die eerste ervaring met veel aandacht en geduld.

Stap in! Nieuw gedrag vergt eerste ervaring.

Willen we andere, duurzame mobiliteit en autodelen stimuleren dan is de stap van denken naar doen de enige logische! Deze eerste drie ervaringen blijken zowel te gelden voor onze gemeentelijke klanten als voor lokale initiatieven. In ons volgende blog gaan we nader in op de inzichten die we bij gemeentes hebben ervaren.

Han-Paul van Westing is de aanjager achter Mobi.

Mobi steunt de start van autodelen met advies, auto’s, een app en data.

Met MobiNoord, -Oost & -Midden richten we ons op zes landelijke provincies.